Správa obsahu

Produkty, kategorie, varianty, sklady, rodiny obsahu,...

Základní data vs. multidata

Při správě více prodejních kanálů je nutné si uvědomit, že jednotlivé produkty mohou mít na všech kanálech některé údaje stejné (např. hmotnost, čarový kód, rozměry,...), zatímco jiné se pro každý prodejní kanál liší (např. cena či popis).

Rozdílnost produktových dat na jednotlivých prodejních kanálech a jejich snadná správa je často velmi slabým místem klasických e-shopových řešení a často zcela zabrání firmě efektivní expanzi, kdy společnosti řeší různé ceny na jednotlivých webech, popisy, ale třeba i kategorie.

Retailys jako první přišel s filozofií základních dat a multidat. Základní data se zadávají k jednomu produktu jen jednou a jsou stejná pro všechny prodejní kanály. V praxi mezi základní data o produktech patří například:

  • čarový kód

  • rozměry

  • obrázky

  • hmotnost

  • katalogová čísla

  • skladová dostupnost.

Naproti tomu produktová multidata jsou u jednoho produktu pro každý kanál různá. Může se jednat zejména o

  • prodejní cenu

  • název výrobku

  • popis

  • klíčová slova.

Podobný problém se týká kategorií či variant produktů. Zcela běžný je scénář, kdy si společnost pro každý kanál nadefinuje rozdílné kategorie, varianty či příbuzné položky.

Možných scénářů, kdy firma potřebuje na každém kanálu jiný strom kategorií, je několik. Představme si firmu prodávající elektro. Provozuje hlavní e-shop, kde jsou produkty spíše v obecných kategoriích (pračky, ledničky, sporáky,...), v dalším e-shopu se ale bude zaměřovat pouze na pračky a strom kategorií tedy bude chtít mít více podrobný (pračky s horním víkem). Komplikovanější jsou tržiště či srovnávače zboží, kde je často dokonce povinnost používat přímo strom kategorií navržený samotným tržištěm (příkladem je Amazon či Heureka).

Na každém prodejním kanále tak proudukt může být zařazen v různých stromech kategorií či se konkrétní produkt na jednom konkrétním kanále dokonce nemusí vyskytovat vůbec (např. z důvodu licenčních). Pochopení principů základních dat a multidat je tak důležitým krokem pro efektivní vytvoření vícekanálové obchodní strategie.

V Retailysu je plně integrována správa rozdílných dat i multidat u produktů na jednotlivých kanálech. Snadno si tak nastavíte na každém kanále jiný popisek, prodejní cenu či kategorie. Váš prodej tak bude efektivní ve všech zemích, do kterých expandujete!