Nedokumentované funkcionality

Stránka obsahuje seznam nejnovějších nebo dosud nedokumentovaných funkcionalit, které ještě nejsou podrobně rozepsány v této nápovědě.

2019-08-05

Add

  • Administrace Objednávky - přidána možnost přidání platby v přehledu případně z editace objednávky

2019-08-02

Add

  • FRESH - přidána možnost zobrazovat jako výchozí cenu v eshopu cenu BEZ DPH

2018-07-26

Fixed

  • Opravena chyba při přihlášování uživatele do administrace, kdy v určitých situacích mohlo docházet k zatuhnutí aplikace.

Changed

  • Přidána možnost vytvářet více pokladen v jednom prodejním místě.