Překládáme produkty

Pro nejrychlejší a nejsnadnější překlad doporučujeme využít funkci v Google tabulky.

=GOOGLETRANSLATE(A1;"cs";"en")

Použití: =název_funkce(buňka_překládaného_textu;"kód_jazyka_ze_kterého_překládám";"kód_jazyka_do_kterého_překládám")